Časový harmonogram výuky žáků 1. stupně

21.05.2020 12:46

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k dané situaci a podmínkám vzdělávání je upraven časový harmonogram výuky následovně:

                 vstup do budovy            ukončení dopolední výuky

1. ročník:   8:15                            12:00

2. ročník:   8:05                            11:50

3 ročník     8:00                            11:45

4. ročník    7:55                            11:40

5. ročník    7:45                            11:30

Žádáme rodiče a žáky, aby čas vstupu do budovy dodržovali co nejpřesněji, aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu mezi žáky jednotlivých skupin.

Skupina bude v daném čase odvedena pedagogickým pracovníkem do budovy školy a třídy. Pokud se ke škole dostaví žáci jiné skupiny, musí počkat mimo prostor vchodu do školy tzn. v daném čase se u vchodu do budovy shromáždí pouze žáci daného ročníku a dané skupiny.

Dané časy mohou být upraveny tak, abychom splnili stanovené hygienické a organizační podmínky výuky.

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům!

 

Zpět