Den otevřených dveří, konzultace

04.12.2015 10:55

Den otevřených dveří, konzultace

 

V úterý 15.12.2015 se v ZŠ Velké Poříčí uskuteční Den otevřených dveří.

Během dne tj. 8:00 – 15:15 hod. se mohou rodiče seznámit s výukou v jednotlivých třídách a s organizací vyučování. Především zveme rodiče budoucích prvňáčků a žáků 1. stupně.

Dále je možnost prohlédnout si budovu školy a školní družinu.

 

Od 15:30 hod. do 18:00 hod. budou následovat konzultace rodičů s vyučujícími o chování a prospěchu žáků.

 

Ve středu 16.12.2015 od 15:30 hod. zveme na tradiční vánoční prodej žákovských výrobků spojený se společným zpíváním pod vánočním stromem. Vánoční cinkání žáků 1. stupně s dětmi mateřské školky proběhne na náměstí v 16:30 hod.

Malé vánoční občerstvení zajištěno (čaj, grog).

 

Přijďte se podívat a zažít předvánoční pohodu.

                                                                                                                                                              Zve vedení školy a všichni zaměstnanci

 

Zpět