Informace pro rodiče a žáky 6. - 8. ročníku

27.05.2020 08:31

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády je možná dobrovolná přítomnost žáků na prezenční výuce od 8. června 2020.

Vzhledem k epidemiologickým podmínkám (dezinfekce prostor, 15 žáků ve skupině, ...) a organizaci výuky žáků 1. stupně není začlenění všech žáků 6. - 8. třídy každý vyučovací den na naší škole možné.

 

Pro zájemce se přesto pokusíme výuku zajistit. Časové rozložení výuky, její náplň a organizace (výuka nemusí být každý den, jen některé předměty,..) bude vyplývat z počtu přihlášených zájemců.

V případě velkého počtu zájemců a nemožnosti organizačně výuku zajistit, může být přítomnost žáků na výuce řešena losováním.

 

Prosíme o závaznou přihlášku, zda Váš syn (dcera) se výuky zúčastní.

Přihlášku vhoďte do schránky u vchodu do školy, pošlete emailem na www. stránky své třídy nebo po dohodě s třídními učiteli nejpozději do pátku 29.5.2020 do 14:00 hodin (spěchá). Pozdější přihlášení nebude možné.

 

Přihláška k vyzvednutí u vchodu do školy nebo zde. Přihláška k výuce od 8.6.2020.odt (22298)

Zpět