Informace pro rodiče a žáky 9. třídy - obnovení výuky

05.05.2020 14:36

Vážení rodiče a žáci,

dle Usnesení vlády č. 491 mají žáci 9. tříd od 11. 5. 2020 možnost osobní přítomnosti při výuce zaměřené především k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy, přičemž docházka pro tyto žáky není povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

Na naší ZŠ bude výuka probíhat pravidelně ve dnech po - čt (ne pátek) v době 8:30 - 10:30 hod. (případná změna po domluvě vyhrazena).

K účasti na výuce je pro žáka nutné vyplněné Čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení se nemůže žák účastnit výuky!

Čestné prohlášení najdete v příloze nebo si jej můžete vyzvednout v budově školy (středa 9:00 - 12:00 hod) a vyplněné musíte odevzdat ve škole do čtvrtka 7.5.2020 v době 9:00 - 12:00 hod. nebo poslat emailem do 12:00 hod. Čestné prohlášení je závazným přihlášením k docházce, pozdější přihlášení žáka není možné.

Žáci budou povinni se striktně řídit pokyny zaměstnanců školy a níže uvedenými pokyny:

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

Je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd

Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

 

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Škola zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat


 

V budově školy

Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat průběžně po dobu přítomnosti žáků.

Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny před vstupem do školní jídelny, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.

Bude prováděno důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí. Dezinfekční prostředky na ruce budou umístěny ve třídách

Bude průběžně prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

 

Školní stravování

Vydávání obědů bude zajištěno za níže uvedených pravidel:

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.


 

Čestné prohlášení: příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)

 

Celé znění pokynů MŠMT k obnovení výuky: chrana_zdravi_zs.pdf (1045505)

 

Zpět