Mimořadné opatření COVID 19

06.03.2020 16:25

Všichni žáci, kteří během jarních prázdnin navštíví Itálii a oblasti s vysokým počtem onemocnění COVID 19, zůstanou v karanténě po dobu 14 dnů.

viz. zpráva Ministerstva zdravotnictví

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádná opatření viz. příloha.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, kteří následně rozhodnou o karanténě.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná a je třeba zajistit příslušná opatření zamezující vstupu těchto osob do Vašich zařízení a provozoven. 

 

Původní text je zde

Zpět