Obědy o prázdninách

24.06.2016 12:26

Žáci naší školy mají možnost o prázdninách odebírat obědy za dotovanou cenu. Oběd je nutno konzumovat ve školní jídelně, nelze odebírat do jídlonosičů.

Informace a dotazy u vedoucí školní jídelny.

vedení školy

Zpět