Rozvrh hodin v mimořádné situaci

03.04.2020 12:07

Vážení žáci a rodiče,

v příloze najdete Rozvrh hodin v mimořádné situaci pro jednotlivé třídy. Cílem rozvrhu je vnést žákům do práce určitou pravidelnost, systematičnost a pro vás rodiče možná trochu přehled a kontrolu nad prací svých dětí.

Změny v rozvrhu a formách výuky (např. online výuka, různé programy,...) jsou možné a jsou v kompetencích jednotlivých vyučujících. Úkoly zadané vyučujícími vypracujte, odevzdejte dle pokynů, protože v dané situaci (neprobíhá typická klasifikace) budou jednou z podmínek uzavření klasifikace na konci pololetí!

1. stupeň: Výuku na 1. stupni organizují třídní učitelé.

2. stupeň: Rozvrh je psaný na hlavní předměty tj. Čj, M, Aj. V době určené rozvrhem by žáci měli plnit úkoly zadané vyučujícími v daném předmětu. Práci v ostatních předmětech si žáci mohou rozvrhnout dle situace a potřeby tak, aby splnili požadavky a podmínky zadané vyučujícími.

Rozvrh zde: ROZVRH HODIN.odt (21016)

Zpět