Program třídních schůzek 21.9.2017

14.09.2017 13:51
 • Návrh programu na třídních schůzkách 21.9.2017:
 •   Společná témata:
 • - školní řád (úpravy, změny,…)
 • - rozvrh třídy, vyučující
 • - aktualizace dokumentů, osobních údajů žáka
 • - novelizace zákonů, vyhlášek – novelizace školského zákona
 •                                            - povinná výuka plavání
 • - prevence sociálně patologických jevů
 • - plán akcí na školní rok 2017-18 (prázdniny, školní výlety, třídní akce, exkurze - finanční požadavky)
 • - sběr papíru, pomerančové kůry, bylin
 • - řád školní jídelny
 • - zájmové kroužky ve škole
 • - Unie rodičů (volba zástupců)
 • - žákovská knihovna
 • - třídní pravidla – Desatero (význam)
 • - multifunkční hřiště
 • - akce Dotované mléčné výrobky, Ovoce do škol
 • - volný den ředitele školy
 • - připomínky rodičů, diskuse 
 •  
 • Specifická témata:
 • - souhlas rodičů s fotografováním (1. třída)
 • - testování ČŠI (9. tř.)
 • - školní družina –  nabídka zajištění družiny o prázdninách
 • - Týden v přírodě  (5. tř.), zhodnocení (6. tř.)
 • - plavecký výcvik ( 3. a 4. tř.)
 • - možnost studia na víceletém gymnáziu (5. tř.)
 • - lyžařský kurz  (7.tř.)
 • - volba povolání, přihlášky (9. tř.)
 • - sportovní kurz, zhodnocení (8. tř.)
 • - testy SCIO (9. třída)
 •  
 • Každý TU si připraví svůj program.
Zpět