Program třídních schůzek

22.09.2015 12:16

Návrh programu na třídních schůzkách 6.10.2015:

Společná témata:

- plán akcí na školní rok 2015-16 (prázdniny, školní výlety,… , finanční požadavky)

- školní řád

- chování žáků, školní úrazy

- práva a povinnosti rodičů

- rozvrh tříd, vyučující

- prevence sociálně patologických jevů

- sběr papíru, pomerančové kůry, bylin

- řád školní jídelny

- kroužky při ZŠ

- Unie rodičů

- dotované mléčné výrobky Laktea

- žákovská knihovna, provozní řád

- Desatero třídy

- multifunkční hřiště

- připomínky rodičů

 

Specifická témata:

- školní družina

- akce „Ovoce do škol“ (1. stupeň)

- „Týden v přírodě“, (5. tř.), zhodnocení, vyúčtování (6. tř.)

- plavecký výcvik ( 3. a 4. tř.)

- možnost studia na víceletém gymnáziu (5. tř.)

- lyžařský kurz (7.tř.)

- volba povolání (9. tř.)

- testy SCIO (9. tř.)

- sportovní kurz (8. + 9.třída) – zhodnocení, vyúčtování

 

Zpět