Třídní schůzky a Den otevřených dveří

02.12.2019 15:56

Ve čtvrtek 12.12.2019 se v ZŠ Velké Poříčí uskuteční Den otevřených dveří.

Během dne tj. 8:00 – 15:15 hod. se mohou rodiče seznámit s výukou v jednotlivých třídách a s organizací vyučování. Především zveme rodiče budoucích prvňáčků a žáků 1. stupně.

Dále je možnost prohlédnout si budovu školy a školní družinu.

Od 15:30 hod. do 18:00 hod. budou následovat konzultace rodičů s vyučujícími o chování a prospěchu žáků.

Zpět