Třídní schůzky

08.04.2016 14:21

Ve čtvrtek 14.4.2016 Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční v budově ZŠ ve Velkém Poříčí v 16:00 hod. (1. stupeň) a v 16:30 hod. (2. stupeň).

 

Těšíme se na Vaši návštěvu a spolupráci.

Jan Strašil , ředitel školy 

 

Program třídních schůzek:

Společná témata:

- informace o prospěchu a chování žáků

- změna vyučující

- informace o konzultacích 24.5., tripartita

- žákovská knihovna

- kroužky ve školním roce 2016-17

- školní výlety, akce v závěru školního roku

- Ocenění Unie rodičů

- vyhodnocení soutěží, olympiád, školních akcí ve školním roce 2015-16

- chování žáků na sportovním hřišti, dětském hřišti

- školní jídelna

- sběr pomerančové kůry, bylin, papíru

- akce Školní mléko

- připomínky, názory rodičů, diskuse

Specifická témata:

- volitelné předměty (6., 7., 8. tř.)

- plavecký výcvik (2.+3. tř.)

- lyžařský kurz - zhodnocení, vyúčtování (7. tř.)

- turistický kurz - září 2016 (7. tř.)

- týden v přírodě - červen 2016 (5. tř.) - prožitkově-vzdělávací akce

- provoz ŠD o hlavních prázdninách

 

Zpět