Třídní schůzky

25.09.2013 07:40

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 1.10.2013 v 16:00 hod. (1. stupeň, kromě 1. třídy) a v 16:30 hod. (2. stupeň) v budově Základní školy ve Velkém Poříčí.

Návrh programu na třídních schůzkách 1.10.2013:

Společná témata:

- změny v ŠVP

- školní řád

- BOZP žáků

- práva a povinnosti rodičů

- učební plán školního roku 2013-14

- rozvrh tříd a vyučující

- prevence sociálně patologických jevů (preventista p. Hůlek)

- plán akcí na školní rok 2013-14

- řád školní jídelny, školní družiny

- sběr papíru, pomerančové kůry, bylin

- kroužky při ZŠ

- Unie rodičů, volba a potvrzení zástupců, činnost

- výstupní testy 5. + 9. třída, význam

- žákovská knihovna, provozní řád

- problémy v chování, prospěchu – Desatero

- multifunkční hřiště – pravidla užívání a chování, desatero

- připomínky rodičů

 

Specifická témata:

- zhodnocení sportovního kurzu, vyúčtování (8. tř.)

- zhodnocení „Týdne v přírodě“, vyúčtování (6. tř.)

- plavecký výcvik ( 3. a 4. tř.)

- možnost studia na víceletém gymnáziu (5. tř.)

- lyžařský kurz (7. tř.), únor 2014

- volba povolání, přihlášky (9. třída – výchovný poradce paní Křivohlávková)

- akce „Ovoce do škol“ – 1. stupeň

Zpět