Třídní schůzky

01.04.2014 13:28

Zveme rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční v budově základní školy dne 10.4.2014 od 16:00 hod (1. stupeň) a od 16:30 hod. (2. stupeň).

 

Program na třídních schůzkách 10.4.2014

 

Společná témata:

- informace o prospěchu a chování žáků

- informace o konzultacích 22.5., tripartita

- závěry dotazníkového šetření ve školní jídelně

- výsledky testování PISA

- volný den ředitele školy 2. + 9.5.

- žákovská knihovna

- sběr pomerančové kůry, bylin, papíru

- kroužky ve školním roce 2014 -15

- školní výlety

- Ocenění Unie rodičů

- vyhodnocení soutěží, olympiád ve školním roce 2013-14

- vyhodnocení školních akcí: Den naruby, Karneval na ledě,…

- možnost zapojení rodičů do mimoškolních aktivit

- stavební úpravy školy – výměna oken, dobudování přírodovědné učebny

- připomínky, názory rodičů, diskuse

 

Specifická témata:

- zrušení lyžařského kurzu, náhradní termín (7. tř.)

- turistický kurz – září (7. tř.)

- týden v přírodě – červen (5. tř.)

- volitelné předměty (6., 7., 8. tř.)

- plavecký výcvik (2.+3. tř.)

Zpět