Třídní schůzky

12.09.2014 13:38

V úterý 30.9.2014 Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční v budově ZŠ ve Velkém Poříčí v 16:00 hod. (1. stupeň) a v 16:30 hod. (2. stupeň).

Program schůzek bude na www. stránkách školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu a spolupráci.

Jan Strašil , ředitel školy

 

Návrh programu na třídních schůzkách 30.9.2014:

Společná témata:

- školní řád

- BOZP žáků

- práva a povinnosti rodičů

- učební plán školního roku 2014-15

- rozvrh tříd a vyučující

- prevence sociálně patologických jevů (preventista p. Hůlek)

- plán akcí na školní rok 2014-15

- řád školní jídelny, školní družiny

- sběr papíru, pomerančové kůry, bylin

- kroužky při ZŠ

- Unie rodičů, volba a potvrzení zástupců, činnost

- žákovská knihovna, provozní řád

- problémy v chování, prospěchu – Desatero

- multifunkční hřiště – pravidla užívání a chování, desatero

- připomínky rodičů

 

Specifická témata:

- zhodnocení „Týdne v přírodě“, vyúčtování (6. tř.)

- plavecký výcvik ( 3. a 4. tř.)

- možnost studia na víceletém gymnáziu (5. tř.)

- lyžařský kurz (7. tř.+8. tř.)

- volba povolání, přihlášky (9. třída – výchovný poradce paní Křivohlávková)

- akce „Ovoce do škol“ – 1. stupeň

- cyklistický závod

- změna ve školní družině

Zpět