Vánoční cinkání

07.12.2016 06:57

Ve středu 14.12.2016 od 15:30 hod. zveme na tradiční vánoční prodej žákovských výrobků spojený se společným zpíváním pod vánočním stromem Vánoční cinkání žáků 1. stupně s dětmi mateřské školky, které proběhne na náměstí v 16:30 hod. Malé vánoční občerstvení zajištěno (čaj, grog).

Přijďte strávit příjemné předvánoční odpoledne.

Zpět