Volný den ředitele školy

03.05.2019 07:56

Volný den

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že dle školského zákona č. 561/2004 Sb. par. 24 odst. 2 jsem na dny 6.5.2019 a 7.5.2019 vyhlásil volné dny ředitele školy.

Výuka v tento den neprobíhá, žáci nemohou přijít do školy.

Školní družina bude pro zapsané žáky (event. nutné případy) v omezeném provozu 7:00 hod. - 14:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Jan Strašil, ředitel školy

Zpět