Volný den ředitele

14.09.2017 11:00

Volný den

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že dle školského zákona č. 561/2004 Sb. par. 24 odst. 2 jsem na den 29.9.2017 vyhlásil volný den ředitele školy.

Výuka v tento den neprobíhá, žáci nemohou přijít do školy. Žáci mohou přjit na nedotovaný oběd do školní jídelny.

Školní družina bude pro zapsané žáky (event. nutné případy) v omezeném provozu 7:00 hod. - 14:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Jan Strašil, ředitel školy

Zpět