Volný den ředitele

27.04.2018 09:23

Volný den

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že dle školského zákona č. 561/2004 Sb. par. 24 odst. 2 jsem na dny 30.4.2018 a 7.5.2018 vyhlásil volné dny ředitele školy.

Výuka v tento den neprobíhá, žáci nemohou přijít do školy. Školní jídelna je mimo provoz.

Školní družina bude pro zapsané žáky (event. nutné případy) v omezeném provozu 7:00 hod. - 14:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Jan Strašil, ředitel školy

Zpět