Volný den

10.06.2015 11:17

Volný den

Vážení rodiče, sděluji Vám, že dle školského zákona č. 561/2004 Sb. par. 24 odst.2 jsem na dny 29. + 30.6.2015 vyhlásil volné dny ředitele školy.

Důvodem tohoto opatření je omezený provoz školy v důsledku stavební rekonstrukce sociálního zařízení budovy školy.

Výuka v tyto dny neprobíhá, žáci nemohou přijít do školy.

Školní družina bude pro zapsané žáky (event. nutné případy) v omezeném provozu 7:00 hod. – 14:00 hod.

Po dohodě s vedoucí ŠJ mohou mít žáci nedotovaný oběd (tj. v ceně 50 - 54 Kč, dle věku).

 

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Jan Strašil, ředitel školy

Zpět