Volný den

04.12.2015 11:03

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že dle školského zákona č. 561/2004 Sb. par. 24 odst. 2 jsem na den 22.12.2015 vyhlásil volný den ředitele školy. Důvodem je

omezený provoz školy.

Výuka v tento den neprobíhá, žáci nemohou přijít do školy, školní jídelna je mimo provoz.

Školní družina bude pro zapsané žáky (event. nutné případy) v omezeném provozu 7:00 - 14:00 hod.

Děkujeme za pochopení.                                               

Jan Strašil, ředitel školy

Zpět