Vratka za kroužky

26.05.2020 11:29

Vážení rodiče,

zde naleznete informace o ukončení kroužků Domina Hronov s možností vrácení finančních prostředků.

Podmínky pro vrácení peněz za kroužky
V případě, že nemůžete znovu nastoupit do kroužku z důvodu:
1. jeho neotevření po zrušení nouzového stavu
2. nebo patříte do ohrožené kategorie osoby s rizikovými faktory (viz „Čestné prohlášení“),
můžete si podat vyplněnou „Žádost o vrácení peněz“ a to nejpozději do 5.6.2020.
Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.
Další informace najdete na:

www.dominohronov.cz

nebo tel. 733 373 586

Přílohy: Čestné prohlášení

           Coronavratka

  

Zpět