Zámecké schody - výsledky

12.11.2018 08:09

Ve čtvrtek 8.11.2018 jsme se zúčastnili Běhu do zámeckých schodů, který pořádá Déčko Náchod. Letos jsme přijeli s žáky katagorie A (4.-5. tř) a kategorie B (6. -7. třída). Kategorii C jsme neobsadili, protože nám chyběly dívky.

Družstva Velkého Poříčí se určitě neztratila, i když nám nominaci zkomplikoval florbalový turnaj mladších dívek (6.-7.tř.), kde jsme museli provést určité ústupky.

K výsledkům: družstvo kategorie A skončilo na 3. místě a družstvo kategorie B na 2. místě.

V jednotlivcích pak: 

2. místo: Aneta Gultová , Michal Přibyl,  Anna Kráčmarová

3.místo, Tonda Kubeček 

 

Celkové výsledky: jednotlivci jsou zde a týmy zde.

 

Zpět