Zápis do 1. třídy + žádosti

24.01.2014 17:28

 

Základní škola Velké Poříčí

vyhlašuje

 

 

Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2014/2015

 

 

 

 

pro děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008

a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

 

            Zápis proběhne 5. 2. 2014 od 14:00 – 18:00 hodin

 

Zápis se koná v přízemí školní budovy.

 

Ve třídě IV. A zákonný zástupce dítěte vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky (možnost stáhnout si a předvyplnit).Zde je potřeba občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Ověřování školní zralosti probíhá v I. a II. třídě pod vedením učitelek 1. stupně a za přítomnosti učitelek Mateřské školy Velké Poříčí.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude uveřejněno pod přiděleným registračním číslem na dveřích při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy www.zsvporici.cz .

Samotné Rozhodnutí o přijetí bude uloženo u ředitele školy a bude vydáno na vyžádání zákonnému zástupci.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučením Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě a dětským nebo odborným lékařem. Žádost o odklad lze podat nejpozději do 31. května 2014. Rozhodnutí o odkladu bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.

 

Čekání si můžete zkrátit sledováním projekce ze života naší školy a prohlídkou tříd. V mediální učebně se promítá pásmo pohádek. Je pro Vás připraveno malé občerstvení – káva, čaj, nealko nápoje.

 

Žádost o přijetí je zde

Žádost o odklad je zde.

 

 

Zpět