Zápis do 1.třídy

08.01.2016 08:17

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

 

pro děti narozené v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010

a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

středa 27. 1. 2016 od 14:00 – 18:00 hodin

 

Zápis se koná v přízemí školní budovy.

 

V učebně 6. B třídy (vlevo v přízemí) zákonný zástupce dítěte vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky. Zde je potřeba občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Ověřování školní zralosti probíhá v učebnách 1. a 2. třídy (v přízemí) pod vedením učitelek 1. stupně.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude uveřejněno pod přiděleným registračním číslem na dveřích při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy www.zsvporici.cz .

Samotné Rozhodnutí o přijetí bude uloženo u ředitele školy a bude vydáno na vyžádání zákonným zástupcem.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučením Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě a dětským nebo odborným lékařem. Žádost o odklad lze podat nejpozději do 31. května 2016. Rozhodnutí o odkladu bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.

 

Žádost o odklad zde

Žádost o přijetí žáka zde

Zpět