Zápis do 1. třídy

03.03.2017 15:24

Zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018

ZŠ Velké Poříčí

Zápis proběhne ve středu 5.4.2017 v době od 14.00 – 18.00 hod. v přízemí budovy školy.

Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy Vašemu dítěti bude šest let, tj. děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011, pokud nebyl dítěti povolen odklad školní docházky.

Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí doložit v době zápisu (tj. od 1.4. do 30.4.2017) žádost s vyjádřením příslušného školského poradentského zařízení ( PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum), odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, kontaktujte včas školské poradentské zařízení. Infornujte se ve Vaší mateřské škole nebo v ředitelně Základní školy ve Velkém Poříčí.

Pokud nedodržíte termín do 30. dubna 2017, nebudeme moci vydat rozhodnutí o odkladu školní docházky.

K zápisu do 1. třídy se musí dostavit i zákonný zástupce dítěte, kterému byl pro tento školní rok 2016/2017 udělen odklad povinné školní docházky.

Kritéria přijetí žáka do 1. třídy školního roku 2017/2018

1. trvalý pobyt ve Velkém Poříčí

2. žáci, kteří nemají trvalý pobyt ve Velkém Poříčí, budou přijati do naplnění kapacity

3. u žáků z bodu 2. upřednostníme žáky, kteří mají v naší ZŠ sourozence

Zpět