Poradci na škole pro školní rok 2015/2016

Někteří učitelé mají ve své náplni práce i poradenskou činnost. O radu mohou požádat žáci, rodiče i učitelé.

 

učitel zaměření konzultační hodiny             
Mgr. Ondřej Hůlek

preventista(řešení rizikových situací, šikana apod.)

úterý  12:40 - 13:30 (školní knihovna) pro žáky

po telefonické domluvě

(491 421 747) pro rodiče

 

Křivohlávková Věra

výchovný poradce

(volba povolání, integrované děti - evidence)

pondělí  13:00 - 13:30

středa 7:15 - 7:45 (sborovna)

Mgr. Jiří Polej

ICT metodik

( počítače, internet na škole)


pondělí  11:50 - 12:30 metodik ICT

čtvrtek     10:00 - 10:45 (poč. učebna)

 

Mgr. Terezie Kubečková

Mgr. Jana Klugarová

Mgr. Jana Pitašová

Mgr. Jana Škopová

Mgr. Ondřej Hůlek   

                                      

reedukace

individuální práce s integrovanými dětmi

dle dohody

Rodiče mohou sjednat schůzku telefonicky (emailem) dle potřeby.

tel.: 491 421 747

email: dole@zsvporici.cz