Unie rodičů

 Školní rok 2017/2018

 

"Daruj hračku nebo knížku"

Jako vloni pomáháme se sbírkou pro charitativní bazar Stromek splněných přání.

Kdo má zájem pomoci, může přinést jednu hračku nebo knížku v dobrém stavu do školy do 28.11. Odevzdat je můžete p.uč. Pitašové

vždy ráno před vyučováním (3.třída) nebo p.uč. Borsové o velké přestávce (sborovna).

Děkujeme za pomoc!

 

Akce 25.10. Procházka se světýlky (info viz web školy, letáčky ve třídách)

Jménem školy chci poděkovat za hojnou účast, rodičům i dětem za přípravu občerstvení a pomoc při organizaci ve škole. Akce se vydařila a byli jsme opravdu příjemně překvapeni zájmem veřejnosti. Foto dáme, děkuji. I.Borsová

1.schůzka 21.9. V rámci třídních schůzek byli zvoleni 2 zástupce za každou třídu. Informativní schůzka, promyslet návrhy akcí do příštího setkání (10.10. v 18 hodin)

 

Školní rok 2016/2017
 

Unie rodičů ve spolupráci se spolkem Modré srdce pořádá tuto akci pro charitativní bazar Stromek splněných přání.


Výtěžek dobročinného bazaru

 

Den 27.11. proběhl v Hronově bazar, kde se dražily Vámi darované knihy a hračky. Za prodané sponzorské dárky byla získána neuvěřitelná částka 82500,-,

která se rozdělila rovným dílem mezi Kryštofa Chrásku ze Ždárek a Davida Klemeše z Červeného Kostelce. Ješte jednou děkujeme za Vaši ochotu pomoci a

udělat něco dobrého pro druhé.


Pečení perníčků

V pondělí 19.12. žáci 6.třídy napekli a nazdobili perníčky, které věnovali seniorům z Velkého Poříčí.

Podvečer šli popřát vše dobré a hlavně zdraví do nového roku a největší odměnou byla radost a překvapení v očích starších lidí, že se na ně nezapomnělo.

Děkuji žákům za jejich ochotu. Iveta Borsová