Volitelné předměty a kroužky

Nabídku volitelných předmětů a kroužků najdete v podmenu tohoto odkazu.

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018/19 je zde krouzkyporici.w  ebnode.cz