Nepovinné předměty ve školním roce 2018/2019

 

V tomto školním roce nejsou žádné nepovinné předměty. Pro malý zájem žáků nebyl otevřen předmět sportovní hry.