Písemná práce vždy na konci každéo měsíce.

Předpokládaný plán na školní rok:

Září

Cca 8 vyuč. hod.

Poválečné uspořádání světa

Vznik ČSR

Meziválečné období v Evropě

Totalitní režimy

Říjen

Cca 8 vyuč. hod

Totalitní režimy

Meziválečné období v Evropě

ČSR o období mezi válkami

Světová hosp. krize

Listopad

Cca 8 vyuč. hod

Rozbití Československa

Kultura

Prosinec

Cca 7 vyuč. hod

Kultura

Nástup nacismu

Rozpad versailleského systému

II. sv. válka

Leden

Cca 8 vyuč. hod

Šoa, koncentrační tábory

Genocidy

Židé

Únor

Cca 7 vyuč. hod

Československo za války (Mnichov

Protektorát a život v něm

Heydrichiáda

Zahr. odboj)

Vojenské jednotky Čechů a Slováků

Březen

Cca 8 vyuč. hod

Československo za války

Poválečné uspořádání světa

Duben

Cca 8 vyuč. hod

Studená válka

Východní blok, dekolonizace

Květen

Cca 8 vyuč. hod

Československo po válce (Odsun

Důsledky II. sv. války

Poválečné Československo 1948, kultura a život v Československu

Komunistické Československo

III. odboj

Rok 1968

Normalizace)

Červen

Cca 8 vyuč. hod

Období před "Sametovou revolucí"

Vznik České republiky

Kultura

Pozn.: event. exkurze do Prahy (kultura, atentát na Heydricha, výstava dle aktuální nabídky)

Exkurze je určena žákům 8. a 9. ročníku, koná se jednou za dva roky.