Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ Velké Poříčí zabezpečuje nejen stravování žáků naší školy, ale i stravování zaměstnanců školy a cizích strávníků (zaměstnanci okolních firem, důchodci, maminky na mateřské dovolené,..).


Objednání obědů                   Jídelní lístek               Fotogalerie

V tomto školním roce cena oběda byla stanovena takto:

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. se žáci zařazují do kategorií podle věku, jakého ve školním roce dosáhnou. Za školní rok se považuje období od 1.9.2023 - 31.8.2024.

Ceny obědů od 1.1.2024

kategorie                         cena  Kč

žáci 7-10 let                         32

žáci 11-14 let                         33

žáci 15 let a více                  35

cizí strávníci                        100

K rozvozu si obec účtuje poplatek za dopravné.

Plná cena žákovských obědů:

žáci 7 - 10 let plná cena 92 Kč

žáci 11 - 14 let plná cena 93 Kč

žáci 15 let a více plná cena 95 Kč

Školní jídelna má otevřeno :

pro školu:                                 11:45 - 12:10 hod

                                                 12:40 - 13:05 hod

                                                 13:35  -  14:00 hod


pro ostatní strávníky:                11:00 -  11:40 hod

                                                  12:15 - 12:35 hod

                                                  13:10 - 13:35 hod


Řád školní jídelny            Alergeny            Spotřební koš


Kontakty:

tel. č. 491 482 279

E-mail jidelna.porici@seznam.cz

č. účtu: 35-5876900217/0100