Školní družinaOdkaz na www stránky je zde.
 

Organizace školní družiny 

                                                                          
 

 

Provoz ŠD: 6:30 - 7:45 hod, 11:40 - 16:00 hod

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny -     Eliška Hrubá

Vychovatelka -                                      Lada Úlehlová

Do školní družiny se děti přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje ( zvláště kdy a s kým bude dítě ze školní družiny odcházet - samo nebo v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče, ...)

Změny na zápisních lístcích oznámí rodiče vychovatelce písemně s podpisem a datem. Po vyučování předá příslušná paní učitelka děti do ŠD paní vychovatelce. Rodiče jsou povinni platit měsíční příspěvek 100,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Příspěvek je splatný do 10-tého příslušného měsíce.

Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně nebo telefonicky na čísle školy.

ředitelna:                     491 482 286

mobil školní družina :   733 170 178

Řád školní družiny si můžete otevřít zde.