Školní družina


Provoz ŠD: 6:30 - 7:45 hod, 11:40 - 16:00 hod            

Vychovatelka  - Eliška Hrubá                            Vychovatelka - Mgr. Martina Martinová

mobil školní družina : 733 170 178                                                                             


Do školní družiny se děti přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje         ( zvláště kdy a s kým bude dítě ze školní družiny odcházet - samo nebo v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče, ...)

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny si přečtěte zde.

Zápisní lístek do školní družiny je zde: první strana a druhá strana 

Změny na zápisních lístcích oznámí rodiče vychovatelce písemně s podpisem a datem. Po vyučování předá příslušná paní učitelka děti do ŠD paní vychovatelce. Rodiče jsou povinni platit měsíční příspěvek 150,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Příspěvek je splatný do 10-tého příslušného měsíce.

Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně nebo telefonicky na čísle školy.

ředitelna: 491 482 286


Řád školní družiny                                                             ŠVP školní družiny