Přírodopis


Tématický plán 2023/2024:

září 2023:   1. Živá a neživá příroda

                   2. Látky ústrojné a neústrojné.

                  3. Fotosyntéza

                  4. Znaky života.


říjen 2023:   1. Vznik života na Zemi.

                    2. Potravní vztah

                    3. Potravní řetězec.

                    4. Potravní pyramida

listopad 2023:  1. Lupa, mikroskop

                         2. Buňka

                         3. Jednobuněčnost, mnohobuněčnost

                         4. Systém organismů.

                         5. Viry