Přístup do webové aplikace Bakaláři.  Informace k obsluze programu jsou zde.

Aktuální informace ze školy

Ve čtvrtek 18.4.2024 v 16:00 hod. se v budově ZŠ Velké Poříčí uskuteční třídní schůzky pouze rodičů žáků 2. stupně.

Deskové hry 2

08.03.2024

Sobotní dopoledne 9. března bude v knihovně opět patřit deskovým hrám. Od 9:00 do 11:00 hodin si přijďte zahrát své oblíbené hry s kamarády nebo rodiči.

Ve dnech 26.2. - 1.3.2024 mají žáci našeho okresu jarní prázdniny. Školní družina i školní jídelna jsou mimo provoz.

S velkým zármutkem oznamujeme všem žákům, bývalým žákům, zaměstnancům základní školy a veřejnosti, že nás ve čtvrtek 15.2.2024 navždy opustila učitelka a ředitelka školy paní Jiřina Doležalová, která celý svůj život prožila na naší základní škole. Uchovejme si na ni všichni hezkou vzpomínku.

Základní škola Velké Poříčí, okr. Náchod                                                                      telefon ředitelna: 491 482 286

Náměstí 320                                                                                                                  mail: dole@zsvporici.cz

549 32 Velké Poříčí                                                                                                        IČO: 75 015 731