2. stupeň


Věra Křivohlávková

matematika, fyzika,

výchovný poradce

v.krivohlavkova@seznam.cz


Pavel Lokvenc

přírodopis, chemie

pa.lok@seznam.cz


Ondřej Hůlek

hudební výchova, výtvarná výchova, občanská výchova, rodinná výchova

hoolek@post.cz

Iveta Borsová

anglický jazyk

iveta.borsova@seznam.cz

Kristýna Jandáčková

španělský jazyk, anglický jazyk

zsvp.jandackova@gmail.com

Jiří Polej

ICT, zeměpis, tělesná výchova

j.polej@zsvporici.cz


Lucie Machová

český jazyk, anglický jazyk

luca.machova@seznam.cz

Martina Martinová

zeměpis, vychovatelka