Bližší informace k lyžařskému výcviku

12.01.2022

Lyžařský výcvik 7. a 8. třídy letos proběhne od pondělí 17.1.2022 do pátku 21.1.2022.

Sraz dětí v pondělí před školou v 7.00 hod (testování, nakládka věcí..). Návrat v pátek asi v 17.30 hod.

Před odjezdem je nutné odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti (formulář níže), s sebou, mimo jiné, doklad o očkování, nebo prodělané nemoci. V systému Bakaláři naleznete další informace v případě, že MZ ČR změní podmínky pro užívání vleků apod...


Prohlášení zákonných zástupců dítěte:

1. Potvrzuji, že jsem zkontroloval, nebo nechal u odborníka zkontrolovat lyžařskou výzbroj.

2. Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil účastníkovi zájezdu, který je v mé péči,

karanténu, že nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a že též není známo,

že v posledním týdnu přišel do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

3. Další zdravotní sdělení

....................................................................................................................................

Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo

nepravdivé.

V ................................................. dne ............................................(datum odjezdu na akci)                                      ................................(podpis rodičů)

V případě opakovaného porušení školního řádu a řádu lyžařského kurzu (neuposlechnutí příkazu pedag. pracovníka, alkohol, kouření, ...) si osobně na své náklady odvezu syna (dceru) z kurzu.

Jméno (hůlkovým písmem) + telefon ....................................................................

Podpis zákonného zástupce: ..............................................................................

POKYNY PRO LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Termín: 17.1. - 21.1.2022 (pondělí - pátek)

Místo konání: chata Dakota, Sokolka- Javoří důl, Krkonoše (tel. č. 733 764 394 - školní mobil)

Odjezd v pondělí v 8:00 hod. (sraz v 7:00 před školou)

Příjezd v pátek přibližně v 17:30 hod.

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ

1. výzbroj a výstroj:

- lyže sjezdové, hole pro sjezd - rodiče zkontrolují nebo nechají u odborníka seřídit vázání

- lyže běžecké, hole pro běh

- ochranný obal na lyže, případně lyže svázat s holemi (boty nesmí být upevněny ve vázání lyží)

- potřeby na mazání lyží dobrovolně (základní vybavení máme školní): korek, žehlička, SKIVO - odstraňovač

vosků, vosky - pro sjezdové i běžecké lyže

- oblečení na sjezdovky (např. oteplené kalhoty, bunda nebo kombinéza)

- oblečení na běžky (např. šusťáky + bunda slabší)

- lyžařské boty běžecké a sjezdové

- 2ks rukavice, 2ks čepice, sjezdové brýle a sluneční brýle- není povinné

LYŽAŘSKÁ HELMA POVINNÁ!!

2. oblečení s sebou (chata):

- oděv do chaty (pohodlný, sportovní), pyžamo (oděv na spaní)

- zimní obuv (přesuny) - ne kozačky apod!, domácí obuv

- svetr, mikina, trika (košile), spodky (punčocháče), ponožky (podkolenky) - více párů, kapesníky

3. toaletní potřeby:

- potřeby osobní hygieny, mastný krém (např. NIVEA) případně opalovací krém s UV filtrem

Různé: např. šicí potřeby, baterka, psací a poznámkové potřeby, hudební nástroj - kytara, kapesné dle uvážení (pohledy, dobrovolná možnost veřejného vleku pro žáky s dokladem (očkování, prodělaná nemoc) + 300 Kč)

Batoh nebo kabelu (ne kufr) - lyže, potraviny, zavazadla dívek veze rolba (zavazadla chlapců neseme, pokud se nevejdou do rolby)

Kartu pojištěnce, trvale užívané léky!

V případě potřeby a dotazů se můžete informovat na telefonu 491 482 286 - ředitelna nebo 491 421 747- sborovna, event. osobně u pedagogů J. Poleje, T. Kubečkové, J. Strašila..