COVID - opatření školy proti šíření nákazy

01.09.2020

Pokyny MŠMT k provozu škol vzhledem ke COVID-19 jsou zde

Hygienická a protiepidemická opatření k provozu školy a školní jídelny
ve školním roce 2020/2021 zde