Další informace k výuce od 3.5.2021

30.04.2021

Výuka od 3.5.2021

Výuka žáků 1. stupně bude probíhat dále rotačním způsobem v nezměněné podobě. Žáci 1. stupně budou testováni pouze 1x týdně tj. v pondělí nebo po příchodu do školy. Bude probíhat výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách.

Výuka žáků 2. stupně začne probíhat rotačním způsobem tj.

3.5. - 7.5. (sudý týden): prezenční výuka žáků 7. + 8. třídy                                                                                                                     

                                      distanční výuka žáků 6. + 9. třídy

10.5. - 14.5. (lichý týden): prezenční výuka žáků 6. + 9. třídy                                                                                                                                                       distanční výuka žáků 7. + 8. třídy                                                                                                   

Pokud se žáci 2. stupně neúčastní prezenční výuky, distanční výuka pro tyto žáky nebude probíhat.                                     Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin, výuka tělesné výchovy bude probíhat ve venkovních prostorách.

Prezenční výuka je žákům umožněna v případě, že:                                                                                                                       a) žák nemá příznaky onemocnění COVID-19                                                                                                                                     b) podstoupil vyšetření neinvazivním antigenním testem

Preventivní antigenní test se provádí pro žáky 2. stupně 2x týdně (pondělí a čtvrtek) ráno po nástupu do školy.                       V případě nepřítomnosti žáka ve škole, hned po jeho návratu k prezenční výuce.

Pokud má žák pozitivní test v pondělí, odchází domů a následuje PCR test žáka. Ostatní žáci pokračují ve výuce.

Pokud má žák 2. stupně pozitivní test ve čtvrtek, odchází domů celá třída a žáci čekají na výsledek PCR testu pozitivního žáka. Pokud se pozitivní test potvrdí, poskytne další opatření a informace KHS.

Žák se nemusí testovat, pokud prokáže, že:                                                                                                                                       a) prodělal onemocnění Covid, od testu PCR neuplynulo více než 90 dnů                                                                                       b) má negativní test ne starší 48 hodin

Žáci v prezenční výuce jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole používat respirátor nebo chirurgickou roušku (bavlněná rouška není přípustná) a dbát hygienických opatření.

Nadále jsou možné individuální konzultace žáků 2. stupně, skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem, ve skupině max. 6 žáků.

Začátek a ukončení výuky ve třídách v jednotlivých dnech budou uvedeny na stránkách třídy.

Školní jídelna je v provozu, pro žáky v distanční výuce zůstává možnost odběru dotovaného obědu do jídlonosiče.

Další informace získáte na stránkách své třídy, event. u třídních učitelů.