Důležitá informace pro rodiče

05.03.2021

Vzhledem k epidemiologické situaci, pokračující distanční výuce a nejasnostem v další prezenční výuce zpřístupníme pro rodiče a žáky v tomto období vstup do systému Bakaláři, kde je možné sledovat účast žáků na distanční výuce, event. výsledky vzdělávání žáků. Přístupová hesla budou zaslána emailem v příštím týdnu.

Hlavním zdrojem informací o výuce zůstává nadále google učebna, stránky školy, nebo dosud fungující způsob komunikace.

Ve čtvrtek 11.3.2021 lze získat informace o vzdělávání na on line konzultacích, kdy v době 15:00 - 17:00 hod. můžete přes videokonferenci Zoom kontaktovat vyučující. Přihlašovací hesla jednotlivých vyučujících naleznete na stránkách školy nebo Vám je mohou sdělit Vaše děti.

vedení školy