Elektronické žákovské knížky 2. stupně ZŠ

10.02.2022

Sdělení pro rodiče žáků 2. stupně

Po zkušebním období v 1. pololetí, kdy u žáků 2. stupně byla komunikace školy s rodiči (prospěch, chování žáků, omlouvání absence, školní akce,...) vedena formou tištěných žákovských knížek a elektronických žákovských knížek (prostředí Bakaláři), přecházíme od 2. pololetí školního roku 2021/2022 u žáků 2. stupně naší základní školy pouze na elektronické žákovské knížky.

Informace o prospěchu, chování, absenci a omlouvání absence, akce školy, třídy a další sdělení, jak ze školy, od vyučujících, tak od rodičů do školy, k vyučujícím, budou realizovány elektronicky v prostředí Bakaláři.

vedení školy