Informace o nošení ochranného prostředku dýchacích cest

11.03.2022

S účinností od 14.3.2022 se pro žáky, zaměstnance školy a další osoby ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorách budovy školy a školní jídelny.

V případě školní akce s vuužitím veřejné dopravy zůstavá nadále povinnost ochrany dýchacích cest.

vedení školy