Národní plán doučování

13.09.2021

Co je to Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie covid-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. Došlo u nich k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Týká se doučování i naší školy?

Plán podporuje všechny základní, střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. Školy obdržely finanční prostředky dle předem daného koeficientu, který zohledňoval výsledky inspekční činnosti České školní inspekce. Podpora doučování probíhá v první fázi od 1. 9. do 31. 12. 2021, dále bude pokračovat i v letech 2022 a 2023.

Kdo bude moje dítě doučovat?

Doučování mohou vést například učitelé dané školy, asistenti pedagoga, studenti, či učitelé v důchodu. Stejně tak mohou doučovat dobrovolníci z řad neziskových organizací, kteří působí ve vašem okolí.

Ti se následně stávají zaměstnanci školy a mají nárok na odměnu. Prostředky na jednoho žáka byly stanoveny MŠMT, přičemž doučování by mělo probíhat zejména osobně a mělo by se zaměřovat na hlavní předměty. Pokud není z objektivních důvodů možné prostředky využít na doučování, může škola zorganizovat aktivity podporující osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich adaptaci po návratu do školy (skupinové aktivity, stmelovací programy, odborné přednášky).

Je doučování povinné?

Doučování není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě se školou. Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít a ne strašák. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří mohou pomoci.