Poříčské olympijské hry 2020

01.09.2020

Milé děti a rodiče!

Rodičovská unie při ZŠ Vás srdečně zve na sportovní akci v rámci Poříčských slavností v sobotu 5.září. Akce se koná ve spolupráci s Městysem Velké Poříčí, SDH a MAS Stolové hory. Po společném zahájení v 13 hodin v prostoru před školou budou děti po menších skupinkách plnit sportovní aktivity v duchu olympijských her. Jelikož je situace stížená kvůli hygienickým a protiepidemickým opatřením, podmínkou účasti je dobrý zdravotní stav a důvěra, že nikomu s přítomných hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření a že nikdo nepřišel do styku s osobami, které onemocněly přenosnou infekční chorobou. Pro rodiče a menší děti je připravený doprovodný program u hasičské zbrojnice. Každé z dětí, které přijde ve sportovním oblečení/dresu nebo se sportovním náčíním, bude odměněn - musí být poznat o jaký sport se jedná.