On line konzultace

11.12.2020

Vážení rodiče.

Přestože nadále probíhá mimořádná situace, která se dotýká vzdělávání žáků a jejich hodnocení, chtěli bychom Vás o průběžném vzdělávání a hodnocení žáků informovat.

Informace můžete získat ve čtvrtek 17.12.2020 v době 15:00 - 17:00 hod., kdy budou všichni vyučující on line připojeni na videokonferenci ZOOM a ochotni zodpovídat Vaše dotazy. Přihlašovací údaje vyučujících najdete na www. stránkách školy nebo je získáte od svých dětí.

Pokud by se spojení nezdařilo, můžete kdykoliv individuálně kontaktovat daného vyučujícího nebo třídního učitele pomocí telefonu, emailu.

vedení školy