On line konzultace

05.03.2021

Ve čtvrtek 11.3.2021 lze získat informace o vzdělávání na on line konzultacích, kdy v době 15:00 - 17:00 hod. můžete přes videokonferenci Zoom kontaktovat vyučující. Přihlašovací hesla jednotlivých vyučujících naleznete na stránkách školy nebo Vám je mohou sdělit Vaše děti.

Přehled přihlašovacích údajů je zde

vedení školy