Výuka 28.1. a předání vysvědčení za 1. pololetí

21.01.2021

Vzhledem k mimořádné situace a nepřítomnosti žáků v prezenční výuce bude hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 oznámeno žákům a zákonným zástupcům žáků 3. - 8. třídy elektronicky (emailem) dne 28.1.2021. Hodnocení v listinné podobě dostanou žáci po nástupu k prezenční výuce.

Žáci 1. + 2. třídy obdrží hodnocení v listinné podobě ve čtvrtek 28.1.2021 při prezenční výuce.

Prezenční (1. + 2. třída) i distanční výuka (3. - 9. třída) bude 28.1.2021 probíhat dle rozvrhu pouze 1. - 3. vyučovací hodinu.

V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. V týdnu od 1.2. do 5.2.2021 budou v našem okrese jarní prázdniny.

vedení školy