Předvánoční čas na naší škole

21.12.2022

Vánoce. Všichni už se na ně těšíme, a tak jsme si letošní čekání zpříjemnili. Ve vestibulu školy svítí vánoční stromeček a okolo něj se vyjímají mnohé betlémy, práce našich dětí, které soutěžily v tradičním Poříčském beránku, soutěži vyhlašované školním parlamentem.  Vítězem betlémského klání se nakonec stal Vojta Krmaš ze 3. třídy.

Ve středu 14.12. se nám, i přes velkou nemocnost dětí, podařilo společně s mateřskou školkou zazpívat koledy pod vánočním stromem na náměstí a prodat téměř všechny dětské výrobky na vánočním jarmarku. Další středu, 21.12.2022, na naší škole probíhal projektový den. Žáci 9. třídy si pro své mladší spolužáky připravili ukázku nejen českých zvyků, jako je odlévání olova, ale i zvyky španělsky a anglicky mluvících zemí.