Přihlašovací údaje k on line výuce

09.10.2020

Přihlašovací údaje pro distanční výuku v Zoomu jsou zde. Pokud je vyučována on line třída z druhého stupně a videokonference je vysílána ze školy, používají se přihlašovací údaje třídy, nikoliv jednotlivých vyučujících, pokud není dohodnuto jinak.