Program třídních schůzek

12.04.2022

Společná témata:

- informace o prospěchu a chování žáků

- absence žáků

- elektronické žákovské knížky, prostředí Bakaláře

- Národní plán doučování

- kroužky ve školním roce 2022-23

- školní výlety, akce v závěru školního roku

- Ocenění Rodičovské unie

- vyhodnocení školních akcí

- chování žáků na veřejnosti

- školní jídelna

- školní knihovna

- připomínky, názory rodičů, diskuse

Další témata:

- sběr pomerančové kůry, bylin

- akce Ovoce do škol, Školní mléko

- Rodičovská unie

Specifická témata:

- testování ČŠI (5. tř.)

- lyžařský kurz - zhodnocení, vyúčtování (7. + 8.tř.)

- turistický kurz - informace (7. tř.)

- týden v přírodě - prožitkově-vzdělávací akce (5. tř.)

- volitelné předměty (6., 7., 8. tř.)

- plavecký výcvik (2. + 3. tř.)

- ŠD o hlavních prázdninách