Projektový den Napříč školou

27.05.2022

Ke Dni dětí proběhne  ve středu 1.6.2022 v naší škole celoškolní projektový den Napříč školou. Žáci naší školy vytvoří skupiny napříč věkovými kategoriemi, budou plnit úkoly na téma ČÍSLO 112. Projektový den je organizován ve spolupráci se záchrannými složkami. Bližší informace o organizaci dne dodají třídní učitelé.

Výuka bude upravena:

Žáci 1. stupně - předpokládaný konec vyučování 11.45 - 12.00

Žáci 2. stupně - předpokládaný konec vyučování 12.45 - 13.00